Bilgi Güvenliği Politikası

UTECH Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;
• Müşterilerin, tedarikçilerin ve iş birliği içinde olduğu tüm kurumların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
• Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
• Kişisel verileri “Kişisel Verilerin Koruma Kanununa uygun olarak işlemeyi ve korumayı
• Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
• Kurumun güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
• Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
• Tabi olduğu mevzuat ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
• İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Ekibinin kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,
taahhüt eder.